Zapri
2000 Maribor Betnavska cesta 116
040 884 243 info@permakulturni-institut.si

Permakulturni inštitut Maribor prvotno skrbi za ozaveščanje javnosti o trajnostnih sistemih, njihovem načrtovanju in ekonomski upravičenosti, predvsem pa o nuji po njihovi čim hitrejši adaptaciji. Na PIM si prizadevamo spremeniti konvencionalno uničevalno upravljanje naravnih virov v trajnostno upravljanje narave, ki obsega širok spekter dejavnikov, ki so potrebni za kakovostno življenje vsakega posameznika.

Svoje poslanstvo izpolnjujemo z grajenjem demonstracijsko – raziskovalnih centrov, ki iz prve roke prikazujejo pozitivni doprinos trajnostnega načrtovanja, javne predstavitve in predavanja tako za slovenske državljane kot tudi tujce. Inovacije, izboljšave, nenehna optimizacija in raziskave na področju trajnostnih življenjskih sistemov so del vsakodnevnega dela na PIM.

Sledimo naravi, saj ta celostno in trajnostno upravlja svoj sistem in temelji na zakonih, ki enakovredno obravnavajo vse njene dele. Vrednote, ki upoštevajo naravne zakone, kjer je vsak del enakovredno pomemben, so temelji, na katerih stoji Permakulturni inštitut Maribor.

Naša iniciativa temelji na širjenju zavesti o pomembnosti trajnostnih sistemov, zato je ključen del PIM novačenje enako-mislečih ljudi, ki prav tako želijo določene spremembe na področju kakovosti življenja. Z opravljenimi izobraževanji, željo po delu in ostalimi načini širjenja zavesti lahko vsak postane del naše ekipe in tako doda svoje k doseganju našega skupnega cilja. Najsi gre za prostovoljstvo, pomoč v obliki zunanjih sodelavcev, zaposlitev na PIM ali ustanovitev partnerske družbe, materialna ali finančna sponzorstva, donacije, nove ideje, promocije in drugo – vse to so več kot dobrodošli načini pomoči.