IME PROJEKTA: »Tržno pozicioniranje trajnostnih praks«

 

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN: http://www.eu-skladi.si/

TRAJANJE PROJEKTA: 19.09.2018 do 15.10.2019
STATUS: Zaključen.
FINANČNA PODPORA: Operacijo delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

NAMEN:
Namen javnega razpisa za izbor operacij je sofinancirati projekte, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji.

IME PROJEKTA: »Tržno pozicioniranje trajnostnih praks«

NAMEN IN CILJ PROJEKTA:

Višje kompetence zaposlenih:

Razvoj na področju tehnologije in digitalizacije, močno vpliva na sposobnosti in spretnosti, ki jih potrebujejo zaposleni in socialna podjetja, da bodo lahko uspešno obvladovali nove izzive in ostali konkurenčni.

Višji poslovni rezultati

Z višanjem učinkovitosti dela, z višanjem samoiniciativnosti bo višja realizacija zavoda, kar bo vplivalo na širjenje že obstoječe dejavnosti in razvoj novih storitev in produktov na področju socialnega podjetništva.  Z znanjem s področja digitalizacije bodo hitreje in učinkoviteje pripravljali učinkovitejše oglaševalske kampanije, kar bo pozitivno vplivalo na večjo prepoznavnost socialnega podjetja med potencialnimi kupci, s tem pa tudi izboljšalo njihovo pozicioniranje na trgu. Posledično se bodo ohranjala obstoječa delovna mesta in ustvarjala nova. Projekt je dolgoročno naravnan z dolgotrajnim učinkom, ker bodo opolnomočeni zaposleni delali učinkoviteje.

Cilj projekta je ustvarjanje novih delovnih mest z višanjem poslovnih rezultatov, ki se bodo odrazili z rastjo prodaje, rastjo tržnega deleža, dodano vrednostjo na zaposlenega. Ker se zavod ukvarja z dejavnostmi vezanih na zdravo prehrano, zdravo gradnjo in razvojem trajnostnih rešitev, ki so tržno vedno bolj zanimive, se s tem zagotavljanja trajnost projekta.

Družbena korist je prav tako prisotna zaradi možnosti zaposlovanja ranljivih skupin (s poudarkom na zaposlovanju mladih) ter povezovanje z lokalno skupnostjo in njihovimi potrebami, kot tudi s povezovanjem z ostalimi deležniki v občini in celotni Sloveniji.