NAZIV PROJEKTA: PD projekt – PLASMA GRAIN

Konzorcij 8 podjetij je uspešno kandidiral na Javnem razpisu DEMO PILOTI II 2018, katerega namen je
dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih
projektov, s katerimi se bo dosegalo skrajšanje časa od ideje do trga, pridobitev referenc ter krepitve
konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti ter
povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije.
Namen projekta PLASMA GRAIN je aplicirati metodo plazemske obdelave v postopek obdelave
(razkuževanja) semen/zrnja, kar na globalnem nivoju predstavlja nov mejnik v agroživilstvu. Aktivnosti
projekta so porazdeljene v 2 sklopa: eksperimentalni razvoj mobilnega plazemskega reaktorja ter
transparentna demonstracija plazemske obdelave žit in stročnic v realnem okolju in neposredno na njivi.
Konzorcijski partnerji: INTERKORN d.o.o. (vodilni partner), ŽIPO Lenart d.o.o., BIJOL d.o.o., POLIGRAM
d.o.o., PI Maribor, so.p., INDUKTIO d.o.o., SIBRO d.o.o., FlawlessCode, d.o.o.

»Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«
www.eu-skladi.si