Predstavitev centra

Zaradi velikega zanimanja mladih za prakse, ki jih na Permakulturnem inštitutu prikazujemo in poučujemo smo kaj hitro vzpostavili Mladinski center. Prvo predstavitev inštituta na učno-demonstracijskem centru so obiskali trije študentje Kmetijske fakultete iz Hoč. Eden izmed njih se je odločil postati prostovoljec in tako je mladinski center inštituta zaživel.

 

Leta 2016 se je na učno-demonstracijskem centru zvrstilo kar nekaj mladih prostovoljcev. Spomladi leta 2017 smo našli skupen jezik s srednjo Biotehniško šolo Maribor in tako sprejeli tri njihove dijake. Opravljali so prakso do konca šolskega leta ter se izobraževali o trajnostnih kmetijskih praksah, ekosistemski pridelavi in okoljevarstvu.

V letu 2017 se nam je pridružilo kar nekaj mladih prostovoljcev, ki so občasno svoj prosti čas želeli preživeti produktivno in se zraven še kaj naučiti.

V začetku leta 2018 smo se povezali z Mladinskim kulturnim centrom Maribor in bili del žive knjižnice, ki je približala karierne poti trajnostnega načina življenja dijakom zadnjega letnika srednjih šol. Pogovor z malo številčnimi skupinami na štirih srednjih šolah, je zahteval od dijakov večjo pozornost in jim približal našega sogovornika tako, da se je razprava razvila v prijateljski klepet, kjer so dijaki v času njihove največje odločitve življenja, slišali kako se je podati na samostojno poslovno pot in kakšni izzivi jih čakajo.

Spomladi se nam je v okviru operacije »DELAT GREM«, sklop usposabljanja Knjižnica znanj: Praktična usposabljanja na delovnem mestu, pridružila Urška, ki si je želela pridobiti znanja načrtovanja delovnih procesov ter optimizacija le teh. Tako je v 100 urah praktičnega usposabljanja optimizirala proces sejanja, ter ga predstavila zaposlenim na inštitutu. Nadejamo se nadaljnjega sodelovanja tudi po opravljenem magisteriju.

Istega leta smo prvič gostili dijake srednjih šol iz Italije preko programa Erasmus +. Obe skupini, ki sta vključevali po štiri dijake iz srednjih šol kmetijske usmeritve, sta izvajali po tri projekte pri nas na zavodu. Izdelovali so zajčje habitate, vzpostavili in uredili gredice, uredili okolico in jo pripravili za obiske strank in obiskovalcev ter redno pomagali pri vsakodnevnih opravilih. Obe skupini sta uspešno zaključili praktično izobraževanje in pridobili praktična znanja iz poslovnega sveta pridelovalcev, ter si za svojo pridnost prislužili nagrado.  

Mladinski center je bil v začetku razvoja Permakulturnega inštituta Maribor zgolj ideja, ki se je sama razvila v širši projekt in postala stalnica na inštitutu. Zavedamo se namreč, da bo naša iniciativa po boljšem jutri naletela na odprte roke predvsem pri mladih, ki so še nepopisan list papirja in lahko z energijo in voljo močno pripomorejo k uveljavljanju trajnostnih razvojnih strategij za našo družbo.

Nadejamo si, da bo mladinski center tudi v prihodnje rastel in postajal vedno bolj internacionalno obarvan. Pomoč pri vzpostavitvi novih učno-demonstracijskih centrov iz strani mladih je odlično izhodišče, da si naberejo nova znanja, ročne spretnosti in dobijo prepotrebno samozavest pri nastopu na trgu dela, kjer pa bodo s pravilnim razmišljanjem in aktivnim udejstvovanjem lahko preusmerili še tako ne-trajnostno naravnana podjetja na pravo pot.

Pokličite nas ali pa nam pišite če bi želeli opravljati prakso, diplomske naloge, magistrske naloge ali bi radi morda postali prostovoljci.

Deli vsebino s prijatelji na socialnih omrežjih:

Share on facebook
Share on linkedin