Izgradnja trajnostnega sadnega gozda po permakulturnih načelih za vzpostavitev izgubljenih habitatov in dviga biodiverzitete

Naziv projekta: Izgradnja trajnostnega sadnega gozda po permakulturnih načelih za vzpostavitev izgubljenih habitatov in dviga biodiverzitete (akronim: Trajnostni sadni gozd)

Akronim: TRAJNOSTNI SADNI GOZD

Povzetek projekta: Permakulturni inštitut Maribor je na javnem razpisu pridobil sredstva za delno financiranje projekta Trajnostni sadni gozd. Naložba omogoča opozarjanje na človeku in naravi škodljive kmetijske prakse ter omogoča praktični prikaz ter širitev znanja o za okolje blagodejnih kmetijskih praksah z upravičenim hektarskim donosom.

Cilji projekta: Vzpostavitev trajnostnega sadovnjaka po permakulturnih načelih v 9 mesecih na 0,5 ha površine. Prikaz vzpostavitve trajnostnih nasadov v obliki učnega materiala za prenos znanja na konvencionalne pridelovalce za zmanjšanje negativnega vpliva pridelave na okolje (izdelava promocijskega materiala in izvedba 4 delavnic). Ustvariti habitate za širok spekter živalskih vrst (vodni habitati, kopni habitati, ptičja gnezdišča) ter povečati biodiverziteto. Razširitev spektra prodajnih izdelkov. Odpreti in zadržati eno delovno mesto. Povečati ozaveščenost prebivalstva o ekosistemski pridelavi.

Glavne dejavnosti projekta: Na 0,5 ha velikem zemljišču bomo regenerirali zapuščeno in zaraslo površino z zasaditvijo trajnostnega sadnega gozda. Izgradili bomo terase ter jih zasadili z različnimi sadjenosnimi rastlinami. Na robu zemljišča bomo zasadili vetrno zaščito v obliki mejice. Po zemljišču bomo razporedili dodatne habitatne tipe in gnezdilnice v namen povečanja biodiverzitete zemljišča in okolice. Izvajali bomo različne praktične delavnice, skozi katere bomo podučili udeležence o pomembnosti zdravih ekosistemov in o zamenjavi nam ter okolju škodljivih kmetijskih praks s praksami, ki imajo pozitiven vpliv na naravo in družbo.

Pričakovani rezultati projekta: Popolna prenova zaraščenih in zapuščenih ter neizrabljenih površin v kompleksno celoto (regeneracija 0,5 ha površine). 1 novo delovno mesto. Sklop predavanj in postavljena infrastruktura za izvedbo nadaljnih izobraževanj. Povečana ponudba produktov. Promocijski paket za predstavitev novonastalega trajnostnega sadnega gozda.

Za vsebino je odgovoren Permakulturni inštitut Maribor. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.